หน้าแรก Skip Navigation Links
โรคและแมลงศัตรูอ้อย
วินิจฉัยโรค
 
ค้นหาจาก  
 ชื่อโรคและแมลงศัตรูอ้อย
1 กลิ่นสับปะรด
2 กอตะไคร้
3 กาบใบจุดสีแดง
4 กาบใบเน่าแดง
5 โคนเน่า
6 ตอแคระแกรน
7 เน่าคออ้อย (แบคทีรีโอซีส)
8 เน่าแดง
9 ใบขาว
10 ใบขีด
11 ใบขีดแดงหรือยอดเน่า
12 ใบขีดสีน้ำตาล
13 ใบจุดแผลใหญ่
14 ใบจุดรูปตา
15 ใบจุดวงแหวน
16 ใบจุดสีน้ำตาล
17 ใบจุดสีเหลือง
123456