หน้าแรก
[HyperLink1] สอน.1  (เค 76-4)
แม่ x พ่อ ซีโอ 798 x ซีโอ 775
ผลผลิตอ้อย 11-14 ในเขตน้ำฝน
18-19 ในเขตชลประทาน
ความหวาน 14-15 CCS
อายุเก็บเกี่ยว 11-12 เดือน
แป้งในน้ำอ้อย
การเจริญเติบโต งอกเร็ว โตเร็ว การไว้ตอดี
แตกกอปานกลาง (3-4 ลำ/กอ หรือ 8400 ลำ/ไร่ )
ทรงกอ ทรงกอค่อนข้างแคบ ลำขนาดปานกลาง มีสีเขียวอมเหลือง
ลักษณะใบ แผ่นใบยาวกว้างสีเขียวอ่อน ใบยอดชี้ มักหักงอ กาบใบสีเขียวอ่อน กาบใบร่วงหลุดง่าย
คอใบ รูปสามเหลี่ยม สีน้ำตาลอมเขียว
ลิ้นใบ โค้งลาดมาก รูปกระจับ
หูใบ มีข้างเดียวด้านใน รูปใบหอกปลายมน
ปล้อง ปล้องซิกแซ็ก รูปทรงหลอดด้ายคอดกลาง มีไขเล็กน้อย วงไขชัดเจน ข้อโปน
ตา ตานูน รูปไข่ยอดแหลม ขนาดปานกลาง
การออกดอก ออกดอกปานกลาง ราวกลางเดือนพฤศจิกายน
การหักล้ม หักล้มเล็กน้อย
การทนแล้ง ดี
สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม ดินร่วน ดินร่วนปนทราย ที่มีการระบายน้ำดี