หน้าแรก
[HyperLink1] สอน.10  (เค 92-80)
แม่ x พ่อ สอน.3 x สอน.1
ผลผลิตอ้อย 12-15 ในเขตน้ำฝน
16-19 ในเขตชลประทาน
ความหวาน 11-13 CCS
อายุเก็บเกี่ยว 12 เดือน หรือ เดือน ก.พ.-มี.ค.
แป้งในน้ำอ้อย
การเจริญเติบโต งอกเร็ว โตเร็ว การไว้ตอดี
แตกกอมาก (5-7 ลำ/กอ หรือ 12000 ลำ/ไร่ )
ทรงกอ ทรงกอค่อนข้างกว้าง ลำขนาดค่อนข้างเล็ก (ศก. 2.6-.2.8 ซม.) มีสีเขียวอ่อน เมื่อแก่มีสีเหลืองอมเขียว ไขเล็กน้อย วงไขชัดเจน
ลักษณะใบ แผ่นใบสีเขียวเข้ม ค่อนข้างกว้าง ใบยาว ใบยอดชี้ กาบใบร่วงหลุดยาก มีขนหลังกาบใบเล็กน้อย
คอใบ คอใบสีเขียวอมน้ำตาล รูปร่างคล้ายสามเหลี่ยม
ลิ้นใบ ลิ้นใบลาดเอียงมาก รูปกระจับ
หูใบ หูใบมีข้างเดียว รูปคล้ายสามเหลี่ยมสั้น
ปล้อง ปล้องซิกแซ็กเล็กน้อย
ตา ตากลมนูน มีขนาดปานกลาง ฐานตาอยู่ชิดรอยกาบ ยอดตาอยู่ชิดวงเจริญ
การออกดอก ไม่ออกดอก
การหักล้ม หักล้มง่าย
การทนแล้ง ดี
สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม ดินร่วน ดินร่วนทราย