หน้าแรก
[HyperLink1] สอน.11  (เค 92-213)
แม่ x พ่อ สอน.3 x เค 83-74
ผลผลิตอ้อย 11-14 ในเขตน้ำฝน
15-18 ในเขตชลประทาน
ความหวาน 11-13 CCS
อายุเก็บเกี่ยว 12 เดือน
แป้งในน้ำอ้อย
การเจริญเติบโต งอกช้า โตปานกลาง โตช้าในช่วงแรก การไว้ตอดี
แตกกอปานกลาง (4-5 ลำ/กอ หรือ 10000 ลำ/ไร่ )
ทรงกอ ทรงกอค่อนข้างแคบ ลำขนาดปานกลาง (ศก. 2.6-.2.8 ซม.) มีสีเขียวปนเหลือง ไขหนาปานกลาง
ลักษณะใบ แผ่นใบสีเขียวเข้ม กว้าง ยาว ใบยอดชี้ กาบใบสีเขียว มีขนหลังกาบใบเล็กน้อย กาบใบร่วงหลุดยาก
คอใบ คอใบสีเขียวอมน้ำตาล รูปร่างคล้ายสามเหลี่ยม
ลิ้นใบ ลิ้นใบลาดเอียงมาก รูปกระจับ
หูใบ หูใบมี 2 ข้าง รูปคล้ายสามเหลี่ยมสั้น
ปล้อง ปล้องซิกแซ็ก รูปทรงกระบอก
ตา ตากลม รี นูน มีขนาดปานกลาง ฐานตาอยู่ชิดรอยกาบ ยอดตาอยู่ชิดวงเจริญ
การออกดอก ออกดอกเล็กน้อย
การหักล้ม หักล้มปานกลาง
การทนแล้ง ดี
สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม ดินร่วน ดินร่วนเหนียวที่มีการระบายน้ำดี ควรปลูกในเขตชลประทาน