หน้าแรก
[HyperLink1] สอน.12  (แอลเค 92-11)
แม่ x พ่อ สอน.3 x อีเหี่ยวแดง
ผลผลิตอ้อย
17-18 ในเขตชลประทาน
ความหวาน 12-14 CCS
อายุเก็บเกี่ยว 12-13 เดือน หรือ เดือน ก.พ.-มี.ค.
แป้งในน้ำอ้อย
การเจริญเติบโต งอกเร็ว โตเร็ว โตช้าในช่วง 4 เดือนแรก การไว้ตอดี
แตกกอดีมาก (6-8 ลำ/กอ )
ทรงกอ ทรงกอค่อนข้างกว้าง ลำขนาดปานกลาง (ศก. 2.6-2.8 ซม.) ไขเล็กน้อย
ลักษณะใบ แผ่นใบกว้างใหญ่ ยาวปานกลาง ใบโค้งมาก กาบใบสีเขียวเข้ม มีใบมากและไม่ทิ้งใบ
คอใบ คอใบสีน้ำตาลแดง รูปสามเหลี่ยมปลายคด
ลิ้นใบ ลิ้นลักษณะแถบตรง ด้านบนโค้งสูงขึ้น
หูใบ หูใบมี 2 ข้าง ข้างในรูปใบหอกปลายโค้งออก ข้างนอกรูปสามเหลี่ยมมุมฉากขนาดเล็ก
ปล้อง ปล้องซิกแซ็ก สีเหลืองอมเขียว
ตา ตารูปไข่ยอดป้าน ขนาดปานกลาง
การออกดอก เล็กน้อยในพื้นที่ลุ่มมีน้ำขัง
การหักล้ม เล็กน้อย
การทนแล้ง ปานกลาง
สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม ดินร่วนปนทราย ดินร่วนเหนียว ไม่ชอบที่ดอนสูง
ความต้านทานโรค
เหี่ยวเน่าแดง-R
ความต้านทานแมลง