หน้าแรก
[HyperLink1] สอน.13  (แอลเค 92-14)
แม่ x พ่อ สอน.3 x อีเหี่ยวแดง
ผลผลิตอ้อย 11-14 ในเขตน้ำฝน
16-17 ในเขตชลประทาน
ความหวาน 12-13 CCS
อายุเก็บเกี่ยว 11-13 เดือน
แป้งในน้ำอ้อย
การเจริญเติบโต การไว้ตอดีมาก
(5-7 ลำ/กอ )
ทรงกอ ทรงกอแคบ ลำตรง ลำขนาดใหญ่
ลักษณะใบ ใบโค้งปานกลาง ลอกกาบง่าย
คอใบ สีน้ำตาลอมเขียว รูปสามเหลี่ยมปลายคด
ลิ้นใบ ตรงกลางโป่งเป็นรูปสามเหลี่ยม
หูใบ หูใบมี 2 ข้าง รูปมุมฉากและสามเหลี่ยมด้านเท่า
ปล้อง ซิกแซ็กเล็กน้อย รูปทรงกระบอก ลำสีเหลืองอมเขียว พบรอยแตกตื้นและลึกที่ลำอ้อย
ตา ขนาดเล็ก รูปไข่ยอดแหลมนูนเล็กน้อย มีร่องตาลึก และยาวเห็นได้ชัด
การออกดอก ออกดอกปานกลาง
การหักล้ม หักล้มเล็กน้อย
การทนแล้ง ปานกลาง
สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม เป็นที่ราบเรียบ ดินที่ใช้ปลูกควรเป็นดินร่วน ร่วนเหนียว และร่วนปนทราย
ความต้านทานโรค
เหี่ยวเน่าแดง-R
ความต้านทานแมลง