หน้าแรก
[HyperLink1] สอน.14  (แอลเค 92-17)
แม่ x พ่อ สอน.3 x อีเหี่ยวแดง
ผลผลิตอ้อย
13-14 ในเขตชลประทาน
ความหวาน 12-13 CCS
อายุเก็บเกี่ยว 10-11 เดือน หรือ เดือน ม.ค.-ก.พ.
แป้งในน้ำอ้อย
การเจริญเติบโต โตปานกลาง โตช้าในช่วงแรก การไว้ตอปานกลาง
แตกกอปานกลาง (4-5 ลำ/กอ )
ทรงกอ ทรงกอกว้าง ลำขนาดปานกลาง
ลักษณะใบ แผ่นใบใหญ่สั้นชูตั้งตรง สีเขียวเข้ม
คอใบ คอใบสีน้ำตาลอมแดง รูปสามเหลี่ยมชายธงปลายคด
ลิ้นใบ ตรงกลางโป่งเป็นรูปสามเหลี่ยม
หูใบ มี 2 ข้าง รูปสามเหลี่ยมมุมป้านและสามเหลี่ยมด้านเท่า
ปล้อง ปล้องซิกแซ็ก สีเหลืองอมเขียว ปล้องทรงกระบอกโค้ง พบรอยแตกตื้นบริเวณปล้อง
ตา ตาขนาดเล็กนูนเล็กน้อย รูปห้าเหลี่ยม
การออกดอก ออกดอกเดือนพฤศจิกายน
การหักล้ม ปานกลาง
การทนแล้ง ปานกลาง
สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม ดินร่วน ดินร่วนเหนียว ดินร่วนเหนียวปนทราย
ความต้านทานแมลง