หน้าแรก
[HyperLink1] สอน.15  (เค 93-219)
แม่ x พ่อ อู่ทอง 1 x อีเหี่ยวแดง
ผลผลิตอ้อย 11-16 ในเขตน้ำฝน
16-21 ในเขตชลประทาน
ความหวาน 12-14 CCS
อายุเก็บเกี่ยว 12 เดือน
แป้งในน้ำอ้อย
การเจริญเติบโต งอกเร็ว โตเร็ว การไว้ตอดี
แตกกอดี (5-7 ลำ/กอ หรือ 12000 ลำ/ไร่ )
ทรงกอ ทรงกอกว้าง ลำขนาดปานกลาง (ศก. 2.6-3.0 ซม.) มีสีเขียวอมม่วง ไขหนาปานกลาง
ลักษณะใบ แผ่นใบสีเขียวเข้ม ค่อนข้างกว้าง ใบยาว ใบยอดชี้ กาบใบสีเขียวอมม่วง มีขนหลังกาบใบปานกลาง กาบใบร่วงหลุดยาก
คอใบ คอใบสีเขียว รูปร่างคล้ายสามเหลี่ยม
ลิ้นใบ ลิ้นใบลาดเอียงเล็กน้อย รูปกระจับ
หูใบ หูใบมี 2 ข้าง ข้างในยาวกว่ารูปใบหอกปลายแหลม ข้างนอกรูปคล้ายสามเหลี่ยม
ปล้อง ปล้องซิกแซ็กเล็กน้อย รูปทรงกระบอก
ตา ตากลม รี นูน มีขนาดค่อนข้างเล็ก ฐานตาอยู่ชิดรอยกาบ ยอดตาอยู่ใต้วงเจริญ
การออกดอก ไม่ออกดอก
การหักล้ม หักล้มปานกลาง
การทนแล้ง ปานกลาง
สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม ดินร่วน ดินร่วนเหนียว
ความต้านทานโรค
ใบขาว-MR เหี่ยวเน่าแดง-MR
ความต้านทานแมลง
หนอนเจาะลำต้น-MR