หน้าแรก
[HyperLink1] สอน.16  (เค 93-347)
แม่ x พ่อ อู่ทอง 1 x สอน.3
ผลผลิตอ้อย 12-16 ในเขตน้ำฝน
16-20 ในเขตชลประทาน
ความหวาน 11-13 CCS
อายุเก็บเกี่ยว 12 เดือน
แป้งในน้ำอ้อย
การเจริญเติบโต งอกเร็ว โตเร็ว การไว้ตอดีมาก
แตกกอมาก (5-7 ลำ/กอ หรือ 12000 ลำ/ไร่ )
ทรงกอ ทรงกอกว้าง ลำขนาดปานกลาง มีสีเขียวปนเหลือง ไขหนามาก
ลักษณะใบ แผ่นใบสีเขียว ค่อนข้างกว้าง ใบยาวโค้ง กาบใบสีเขียว มีขนหลังกาบใบปานกลาง ชี้แข็งร่วงหลุดเล็กน้อยเมื่อแก่
คอใบ คอใบสีเขียว รูปร่างคล้ายสามเหลี่ยมขนาดเล็ก
ลิ้นใบ ลิ้นใบลาดเอียงเล็กน้อย รูปกระจับ
หูใบ หูใบมี 2 ข้าง ข้างในยาวกว่ารูปใบหอกปลายสั้น ข้างนอกรูปคล้ายสามเหลี่ยมสั้น
ปล้อง ปล้องซิกแซ็กมาก ทรงกระบอก
ตา ตากลม รี นูน มีขนาดค่อนข้างเล็ก ฐานตาอยู่ชิดรอยกาบ ยอดตาอยู่ใต้วงเจริญซึ่งโค้งเหนือตา
การออกดอก ไม่ออกดอก
การหักล้ม หักล้มปานกลาง
การทนแล้ง ดี
สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม ดินร่วน ดินร่วนทราย