หน้าแรก
[HyperLink1] สอน.3  (เค 84-200)
แม่ x พ่อ อาโอซี 1 x ซีพี 63-588
ผลผลิตอ้อย 10-14 ในเขตน้ำฝน
16-20 ในเขตชลประทาน
ความหวาน 12-14 CCS
อายุเก็บเกี่ยว 11-12 เดือน หรือ เดือน มี.ค.-เม.ย.
แป้งในน้ำอ้อย
การเจริญเติบโต งอกช้า โตปานกลาง โตช้าในช่วงแรก การไว้ตอดีมาก
แตกกอน้อย (3-4 ลำ/กอ หรือ 9500 ลำ/ไร่ )
ทรงกอ ทรงกอค่อนข้างแคบ ลำตรง ลำขนาดใหญ่ (ศก. 2.8-3.4 ซม.) มีสีเขียวอมเหลือง
ลักษณะใบ แผ่นใบกว้างค่อนข้างสั้น โค้งเล็กน้อย สีเขียวอ่อน กาบใบหนา กาบแก่ไม่ร่วงหลุดเอง ลอกกาบง่าย
คอใบ สีน้ำตาลแกมแดง รูปร่างคล้ายสามเหลี่ยม
ลิ้นใบ ลิ้นใบกว้างรูปกระจับ
หูใบ หูใบยาว มี 2 ข้าง ข้างในยาวกว่ารูปใบหอกปลายมน ข้างนอกรูปสามเหลี่ยม
ปล้อง รูปทรงมัดข้าวต้มป่องกลาง ซิกแซ็กเล็กน้อย มีไขหนาปานกลาง มีรอยแตกตื้น มีร่องตาตื้นสั้น
ตา ตานูน ขนาดปานกลาง รูปร่างคล้ายห้าเหลี่ยม มีปีกตาใหญ่ ยอดตาอยู่ใต้วงเจริญ ฐานตาชิดรอยกาบ
การออกดอก ออกดอกเล็กน้อยบางปี ในปลายเดือนพฤศจิกายน
การหักล้ม ทนทานการหักล้ม
การทนแล้ง ดี
สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม ดินร่วน ดินร่วนปนทราย
ความต้านทานแมลง
หนอนกอสีขาว-R