หน้าแรก
[HyperLink1] สอน.4  (เค 88-65)
แม่ x พ่อ ซีโอ 775 x พีแอล 310
ผลผลิตอ้อย 10-14 ในเขตน้ำฝน
14-15 ในเขตชลประทาน
ความหวาน 14-16 CCS
อายุเก็บเกี่ยว 12 เดือน หรือ เดือน ก.พ.-มี.ค.
แป้งในน้ำอ้อย
การเจริญเติบโต งอกช้า โตปานกลาง โตช้าในช่วงแรก การไว้ตอปานกลาง
แตกกอปานกลาง (4-5 ลำ/กอ หรือ 10000 ลำ/ไร่ )
ทรงกอ ทรงกอค่อนข้างแคบ ลำขนาดค่อนข้างใหญ่ (ศก. 3.2-3.4 ซม.) มีสีเหลืองอมเขียว
ลักษณะใบ แผ่นใบกว้าง ค่อนข้างยาว สีเขียวอ่อน ใบยอดชี้ กาบใบหนามีสีเขียว มีขนหลังกาบใบมากและชี้แข็ง
คอใบ สีเขียวอมน้ำตาล คล้ายสี่เหลี่ยม
ลิ้นใบ ลิ้นใบคล้ายคันธนู
หูใบ หูใบมี 2 ข้าง ด้านในรูปจงอยเข้า ด้านนอกรูปโค้ง
ปล้อง รูปร่างทรงกระบอกกระเดียดกรวยหงาย ปล้องซิกแซ็กมาก มีไขหนานวล มีรอยแตกตื้นมาก
ตา ตารูปไข่รี ขนาดปานกลาง ฐานตาชิดรอยกาบ ยอดตาอยู่ใต้วงเจริญ
การออกดอก ออกดอกเล็กน้อยต้นเดือนธันวาคม
การหักล้ม มักหักล้ม
การทนแล้ง ปานกลาง
สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม ดินร่วน ดินร่วนทราย
ความต้านทานแมลง
หนอนเจาะลำต้น-R