หน้าแรก
[HyperLink1] สอน.5  (เค 88-87)
แม่ x พ่อ อู่ทอง 1 x พีแอล 310
ผลผลิตอ้อย 11-15 ในเขตน้ำฝน
15-17 ในเขตชลประทาน
ความหวาน 14-15 CCS
อายุเก็บเกี่ยว 12 เดือน หรือ เดือน ก.พ.-มี.ค.
แป้งในน้ำอ้อย
การเจริญเติบโต งอกเร็ว โตเร็ว โตเร็วในช่วงแรก การไว้ตอปานกลาง
แตกกอมาก (5-6 ลำ/กอ หรือ 11000 ลำ/ไร่ )
ทรงกอ ทรงกอค่อนข้างแคบ ลำโค้ง ลำขนาดปานกลาง (ศก. 2.6-3.0 ซม.) เมื่อแก่มีสีมีสีเขียว
ลักษณะใบ แผ่นใบสีเขียว กว้าง ใบยาว ใบยอดชี้ กาบใบสีเขียว มีไขหนา มีขนหลังกาบใบเล็กน้อยหลุดร่วงเมื่อแก่
คอใบ สีน้ำตาลอ่อน รูปร่างคล้ายสี่เหลี่ยม
ลิ้นใบ ลิ้นใบลาดเทมาก เป็นรูปกระจับ
หูใบ หูใบมี 2 ข้าง ข้างในยาวกว่าเป็นรูปใบหอกปลายมน
ปล้อง ปล้องซิกแซ็กเล็กน้อย รูปทรงกระบอก มีไขมาก
ตา ตาค่อนข้างเล็ก ฐานตาชิดรอยกาบ ยอดตาอยู่ใต้วงเจริญ
การออกดอก ออกดอกเล็กน้อยต้นเดือนธันวาคม
การหักล้ม เล็กน้อย
การทนแล้ง ปานกลาง
สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม ดินทรายปนร่วน
ความต้านทานแมลง
หนอนเจาะลำต้น-R