หน้าแรก
[HyperLink1] สอน.8  (เค 90-77)
แม่ x พ่อ เค 83-74 x อู่ทอง 1
ผลผลิตอ้อย 12-16 ในเขตน้ำฝน
16-18 ในเขตชลประทาน
ความหวาน 12-14 CCS
อายุเก็บเกี่ยว 12 เดือน หรือ เดือน ก.พ.-มี.ค.
แป้งในน้ำอ้อย
การเจริญเติบโต งอกเร็ว โตเร็วมาก การไว้ตอดี
แตกกอมาก (5-6 ลำ/กอ หรือ 11000 ลำ/ไร่ )
ทรงกอ ทรงกอกว้าง ลำขนาดค่อนข้างใหญ่ (ศก. 2.8-3.4 ซม.) ไขหนามาก
ลักษณะใบ แผ่นใบสีเขียวเข้ม กว้าง ใบยาว ใบยอดชี้ กาบใบสีเขียว อมม่วง มีขนหลังกาบใบปานกลาง กาบใบลอกยาก
คอใบ คอใบสีเขียวอมน้ำตาล รูปร่างคล้ายสามเหลี่ยม
ลิ้นใบ ลิ้นใบลาดเอียงน้อย รูปกระจับ
หูใบ หูใบมี 2 ข้าง ข้างในรูปใบหอกปลายมน ข้างนอกรูปสามเหลี่ยมขนาดเล็ก
ปล้อง ปล้องซิกแซ็กเล็กน้อย
ตา ตากลมรีนูน ฐานตาอยู่ชิดรอยกาบ ยอดตาอยู่ใต้วงเจริญ
การออกดอก ไม่ออกดอก
การหักล้ม ไม่หักล้ม
การทนแล้ง ดี
สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม ดินร่วน ดินร่วนปนทราย
ความต้านทานแมลง
หนอนเจาะลำต้น-MS