หน้าแรก
[HyperLink1] สอน.9  (เค 92-60)
แม่ x พ่อ เค 84-200 x อีเหี่ยว
ผลผลิตอ้อย
10-12 ในเขตชลประทาน
ความหวาน 12-13 CCS
อายุเก็บเกี่ยว 12 เดือน หรือ เดือน ม.ค.-ก.พ.
แป้งในน้ำอ้อย
การเจริญเติบโต งอกเร็ว โตเร็ว การไว้ตอดีมาก
แตกกอมาก (5-7 ลำ/กอ หรือ 12000 ลำ/ไร่ )
ทรงกอ ทรงกอค่อนข้างแคบ ลำขนาดค่อนข้างเล็ก ไขเล็กน้อย วงไขชัดเจน
ลักษณะใบ แผ่นใบสีเขียวเข้ม ค่อนข้างกว้าง ใบยาว ใบยอดชี้ กาบใบสีเขียว มีขนหลังกาบใบปานกลาง
คอใบ คอใบสีน้ำตาลแดง รูปร่างคล้ายสี่เหลี่ยม
ลิ้นใบ ลิ้นใบลาดเอียงมาก รูปกระจับ
หูใบ หูใบมี 2 ข้าง ข้างในรูปคล้ายสามเหลี่ยม
ปล้อง ปล้องซิกแซ็กเล็กน้อย
ตา ตากลมรีนูน มีขนาดปานกลาง ฐานตาอยู่ชิดรอยกาบ ยอดตาอยู่ชิดวงเจริญ
การออกดอก ออกดอกปานกลาง เริ่มเดือนพฤศจิกายน
การหักล้ม ไม่หักล้ม
การทนแล้ง ดี
สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม ดินร่วน ดินร่วนปนทราย
ความต้านทานโรค
ใบขาว-R
ความต้านทานแมลง