หน้าแรก
[HyperLink1] ใบขีด  
ชื่อพื้นเมือง
ชื่อสามัญ Streak
ชื่อวิทยาศาสตร์
เชื้อสาเหตุ
 Virus  ไวรัส

อาการ
พื้นที่แพร่ระบาด
วิธีการแพร่ระบาด ติดไปกับท่อนพันธุ์ที่เป็นโรค หรือ มีเพลี้ยจั๊กจั่น Cicadulina indila เป็นพาหะนำโรค
ระยะเวลาแพร่ระบาด
วิธีการป้องกันรักษา ไม่จำเป็นต้องป้องกันกำจัด เพราะไม่ทำความเสียหายรุนแรง
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการแพร่ระบาด ไม่จำเป็นต้องป้องกันกำจัด เพราะไม่ทำความเสียหายรุนแรง
พาหะนำโรค
ท่อนพันธุ์ที่เป็นโรค  

เพลี้ยจั๊กจั่น  

ปัจจัยที่ส่งเสริมการแพร่ระบาดของโรค
สารเคมีที่ใช้ป้องกันและวิธีการใช้
พันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรค
พันธุ์ที่ต้านทานต่อโรค