หน้าแรก
[HyperLink1] ใบขีดแดงหรือยอดเน่า  
ชื่อพื้นเมือง
ชื่อสามัญ Red stripe and top rot
ชื่อวิทยาศาสตร์
เชื้อสาเหตุ
 Xanthomonas rubrilineans  แบคทีเรีย

อาการ ใบมีเส้นสีแดงเป็นขีดยาวตามความยาวของใบบางครั้งรอยขีดติดกันเป็นปื้นเมื่อเชื้อลามไปยอดทำให้มีอาการยอดเน่า บางพันธุ์อาจพบทั้งอาการขีดแดงและยอดเน่าเมื่อเป็นรุนแรงใบยอดเน่าดึงออกง่ายมีกลิ่นเหม็นรุนแรงภายในลำเน่าช้ำเป็นสีชมพูถึงน้ำตาลแดงเนื้ออ้อยเน่ากลวงตาอ้อยด้านข้างงอกเป็นหน่อบนต้น
พื้นที่แพร่ระบาด
วิธีการแพร่ระบาด เชื้อโรคปลิวไปกับลมและฝน หรือติดไปทางท่อนพันธุ์
ระยะเวลาแพร่ระบาด
วิธีการป้องกันรักษา ปลูกพันธุ์ต้านทานโรค ป้องกันการทำลาของหนอนโดยใช้ยาดูดซึม ทำลายกอเป็นโรค ไถดินตากพักดินก่อนปลูกพันธุ์ใหม่ ไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเดี่ยวระยะอ้อยอ่อน
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการแพร่ระบาด ปลูกพันธุ์ต้านทานโรค ป้องกันการทำลาของหนอนโดยใช้ยาดูดซึม ทำลายกอเป็นโรค ไถดินตากพักดินก่อนปลูกพันธุ์ใหม่ ไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเดี่ยวระยะอ้อยอ่อน
พาหะนำโรค
ลม  

ฝน  

ปัจจัยที่ส่งเสริมการแพร่ระบาดของโรค
 แปลงปลูกมีน้ำขังระบายน้ำไม่ดี  

สารเคมีที่ใช้ป้องกันและวิธีการใช้
คอบเปอร์ออกซีคลอไรด์-อัตรา 40 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
พันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรค
พันธุ์ที่ต้านทานต่อโรค