หน้าแรก
[HyperLink1] ใบขีดสีน้ำตาล  
ชื่อพื้นเมือง
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์
เชื้อสาเหตุ
อาการ
พื้นที่แพร่ระบาด
วิธีการแพร่ระบาด
ระยะเวลาแพร่ระบาด
วิธีการป้องกันรักษา
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการแพร่ระบาด
พาหะนำโรค
ปัจจัยที่ส่งเสริมการแพร่ระบาดของโรค
สารเคมีที่ใช้ป้องกันและวิธีการใช้
พันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรค
พันธุ์ที่ต้านทานต่อโรค