หน้าแรก
[HyperLink1] ใบจุดวงแหวน  
ชื่อพื้นเมือง
ชื่อสามัญ Ring Spot Disease
ชื่อวิทยาศาสตร์
เชื้อสาเหตุ
 Leptosphaeria sacchari  รา

อาการ ใบมีแผลสีน้ำตาลอ่อนและมีขอบแผลสีน้ำตาลเข้มชัดเจนรูปร่างแผลไม่แน่นอนอาจลุกลามติดต่อกันจนใบแห้งเป็นแถบหรือทั้งใบและใบอ้อยจะตายก่อนกำหนด
พื้นที่แพร่ระบาด
วิธีการแพร่ระบาด
ระยะเวลาแพร่ระบาด
วิธีการป้องกันรักษา เชื้อโรคปลิวไปกับลมและฝน
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการแพร่ระบาด เชื้อโรคปลิวไปกับลมและฝน
พาหะนำโรค
ลม  

ฝน  

ปัจจัยที่ส่งเสริมการแพร่ระบาดของโรค
สารเคมีที่ใช้ป้องกันและวิธีการใช้
พันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรค
สอน.18(เค 95-283)-MS  
พันธุ์ที่ต้านทานต่อโรค