หน้าแรก
[HyperLink1] ใบจุดสีเหลือง  
ชื่อพื้นเมือง
ชื่อสามัญ Yellow spot
ชื่อวิทยาศาสตร์
เชื้อสาเหตุ
 Mycovellosiella koepkei  รา

อาการ ใบเป็นจุดเหลืองเล็ก ๆ รูปร่างไม่แน่นอนกระจายบนใบทั้ง 2 ด้าน ต่อมาลุกลามติดกันมียางหรือฝุ่นสีเทาอมเขียวบนใบ เมื่อใบแก่กลายเป็นสีฟ่างข้าว ใบแห้งตายก่อนกำหนด ในอ้อยแก่จะแตกหน่อบริเวณยอดอยู่เรื่อย ๆ
พื้นที่แพร่ระบาด
วิธีการแพร่ระบาด ระบาดไปทางลมและฝนโดยเฉพาะในสภาพที่มีความชื้นในอากาศสูง (พค.-ตค.)
ระยะเวลาแพร่ระบาด
วิธีการป้องกันรักษา ทำลายใบอ้อยเป็นโรค ปลูกอ้อยพันธุ์ต้านทานโรคเช่น แรกนาร์ เอฟ 108 หลังเดือนธันวาคม ความชื้นในอากาศลดลงเชื้อโรคหยุดระบาด อ้อยที่เป็นโรคจะสามารถฟื้นตัวสะสมน้ำตาลเพิ่ม
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการแพร่ระบาด ทำลายใบอ้อยเป็นโรค ปลูกอ้อยพันธุ์ต้านทานโรคเช่น แรกนาร์ เอฟ 108 หลังเดือนธันวาคม ความชื้นในอากาศลดลงเชื้อโรคหยุดระบาด อ้อยที่เป็นโรคจะสามารถฟื้นตัวสะสมน้ำตาลเพิ่ม
พาหะนำโรค
ลม  

ฝน  

ปัจจัยที่ส่งเสริมการแพร่ระบาดของโรค
 ฝนชุก  

 ความชื้นในอากาศสูง  

สารเคมีที่ใช้ป้องกันและวิธีการใช้
พันธุ์ที่ต้านทานต่อโรค
สอน.5(เค 88-87)-R   สอน.19(เค 95-84)-MR   อู่ทอง 2-R