หน้าแรก
[HyperLink1] กอตะไคร้  
ชื่อพื้นเมือง
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์
เชื้อสาเหตุ
 Phytoplasma  ไฟโตพลาสมา

อาการ อ้อยแตกใบเป็นฝอยคล้ายกอตะไคร้ใบอาจมีสีเขียวปกติหรือสีซีด ใบเล็กมากถ้าเป็นอ้อยปลูกจะให้ลำเล็กกว่าปกติและจำนวนลำในแต่ละกอน้อย ถ้าเป็นอ้อยตอจะไม่ได้ลำเลยอาจรุนแรงจนต้องไถทิ้ง
พื้นที่แพร่ระบาด
วิธีการแพร่ระบาด ระบาดไปทางท่อนพันธุ์
ระยะเวลาแพร่ระบาด
วิธีการป้องกันรักษา ทำลายกอเป็นโรคโดยการขุดเผาทิ้ง รื้อแปลงทิ้งคราดตอเก่าทำลายทิ้ง ปลูกพันธุ์ต้านทานหรือแช่ในน้ำร้อน 50 องศาเซลเซียสนาน 2 ชม. ใช้ท่อนพันธุ์ปลอดโรคและกำจัดวัชพืช
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการแพร่ระบาด ทำลายกอเป็นโรคโดยการขุดเผาทิ้ง รื้อแปลงทิ้งคราดตอเก่าทำลายทิ้ง ปลูกพันธุ์ต้านทานหรือแช่ในน้ำร้อน 50 องศาเซลเซียสนาน 2 ชม. ใช้ท่อนพันธุ์ปลอดโรคและกำจัดวัชพืช
พาหะนำโรค
ท่อนพันธุ์ที่เป็นโรค  

ปัจจัยที่ส่งเสริมการแพร่ระบาดของโรค
สารเคมีที่ใช้ป้องกันและวิธีการใช้
พันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรค
สอน.5(เค 88-87)-MS  
พันธุ์ที่ต้านทานต่อโรค
สอน.2(เค 84-69)-MR   สอน.8(เค 90-77)-MR   สอน.18(เค 95-283)-MR  
สอน.19(เค 95-84)-MR