หน้าแรก
[HyperLink1] แส้ดำ  
ชื่อพื้นเมือง
ชื่อสามัญ Smut
ชื่อวิทยาศาสตร์
เชื้อสาเหตุ
 Ustilago scitaminea  รา

อาการ อ้อยแตกยอดออกมาเป็นแส้สีดำแทนยอดปกติ ต้นแคระแกรนผอม ข้อสั้น ใบเล็กแตกกอจัดถ้าเป็นรุนแรงอ้อยจะแห้งตายผลผลิตลดลงเกินกว่า 10 % ซีซีเอสลดลงไว้ตอได้น้อยลง
พื้นที่แพร่ระบาด
วิธีการแพร่ระบาด เชื้อโรคอาศัยอยู่ในทุกส่วนของพืช ติดอยู่กับตอเก่าในแปลง และท่อนพันธุ์ที่เป็นโรค ผงสปอร์จากแส้ดำจะระบาดโดยปลิวติดไปกับลมและฝน นอกจากนั้น เชื้อราจะอาศัยในดิน ที่อยู่ในเขตแห้งแล้งได้นาน
ระยะเวลาแพร่ระบาด
วิธีการป้องกันรักษา ปลูกพันธุ์ต้านทางโรค เช่น แรกนาร์ เอฟ140 คัดอ้อยลักษณะสมบูรณ์แข็งแรง แล้วแช่ใน สารเคมีฆ่าเชื้อรา เช่น Triadimefon 500 ppm นาน 30 นาที Furmecyclox 400 ppm นาน 30 นาที หรือ Propiconazol 20 ppm นาน 15 นาที ก่อนปลูกในแปลงขยายท่อนพันธุ์ของตนเอง ในระยะการเตรียมแปลงถ้าเป็นไปได้ การไขน้ำเข้าแปลง ทำให้สปอร์ของเชื้อรางอก และตายไปเป็นการลดจำนวนเชื้อโรคในดินโดยตรง
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการแพร่ระบาด ปลูกพันธุ์ต้านทางโรค เช่น แรกนาร์ เอฟ140 คัดอ้อยลักษณะสมบูรณ์แข็งแรง แล้วแช่ใน สารเคมีฆ่าเชื้อรา เช่น Triadimefon 500 ppm นาน 30 นาที Furmecyclox 400 ppm นาน 30 นาที หรือ Propiconazol 20 ppm นาน 15 นาที ก่อนปลูกในแปลงขยายท่อนพันธุ์ของตนเอง ในระยะการเตรียมแปลงถ้าเป็นไปได้ การไขน้ำเข้าแปลง ทำให้สปอร์ของเชื้อรางอก และตายไปเป็นการลดจำนวนเชื้อโรคในดินโดยตรง
พาหะนำโรค
ฝน  

ลม  

ตอเก่าในแปลงปลูก  

ท่อนพันธุ์ที่เป็นโรค  

ปัจจัยที่ส่งเสริมการแพร่ระบาดของโรค
สารเคมีที่ใช้ป้องกันและวิธีการใช้
ไบลีตัน-แช่ท่อนพันธุ์ในสารเคมีอัตรา 48 กรัม/น้ำ 20 ลิตรนาน 30 นาทีก่อนปลูก
ไบลีตัน-นำท่อนพันธุ์ไปแช่ในสารเคมีนี้นาน 30 นาที
โปรพิโคนาโซล-แช่ท่อนพันธุ์ในสารเคมีอัตรา 48 กรัม/น้ำ 20 ลิตรนาน 30 นาทีก่อนปลูก
โปรพิโคนาโซล-แช่ท่อนพันธุ์ในสารเคมีอัตรา 48 กรัม/น้ำ 20 ลิตรนาน 30 นาทีก่อนปลูก