หน้าแรก
[HyperLink1] เหี่ยวเน่าแดง  
ชื่อพื้นเมือง
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์
เชื้อสาเหตุ
 Colletotrichum falcatum  รา

 Fusarium moniliforme  รา

อาการ อ้อยเหี่ยวตายฉับพลันยืนต้นแห้งตายไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้เมื่อผ่าลำดูจะเห็นเนื้ออ้อยเน่าช้ำเป็นจ้ำสีแดง หรือเนื้ออ้อยเน่าเป็นสีน้ำตาลปนม่วง
พื้นที่แพร่ระบาด ระบาดรุนแรงในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง เช่นในเขตชลประทานหรือพื้นที่นา
วิธีการแพร่ระบาด ติดไปทางท่อนพันธุ์ เชื้อรา Fusarium moniliformeในดินสามารถเข้าทำลายได้ทางรากและโคนต้นส่วนเชื้อ Colletotrichum falcatum เข้าทำลายได้ตามรอยแผลที่เกิดจากหนอนหรือแผลแตกของลำ หรือทางรอยเปิดธรรมชาติ
ระยะเวลาแพร่ระบาด
วิธีการป้องกันรักษา ก่อนการเก็บเกี่ยวควรเร่งระบายน้ำแปลงที่มีน้ำขัง งดการเร่งปุ๋ยและน้ำ รีบตัดอ้อยเข้าหีบ เป็นหลังเก็บเกี่ยว ต้องรื้อแปลง ทำลายซากตอเก่า โดยการคราดออกและเผาทิ้งไถดินตากประมาณ 3 ครั้ง ปลูกพืชสลับเช่น ข้าวหรือกล้วยก่อนปลูกอ้อยฤดูใหม่ เปลี่ยนมาปลูกพันธุ์ต้านทานไม่ปลูกพันธุ์อ่อนแอ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการแพร่ระบาด ก่อนการเก็บเกี่ยวควรเร่งระบายน้ำแปลงที่มีน้ำขัง งดการเร่งปุ๋ยและน้ำ รีบตัดอ้อยเข้าหีบ เป็นหลังเก็บเกี่ยว ต้องรื้อแปลง ทำลายซากตอเก่า โดยการคราดออกและเผาทิ้งไถดินตากประมาณ 3 ครั้ง ปลูกพืชสลับเช่น ข้าวหรือกล้วยก่อนปลูกอ้อยฤดูใหม่ เปลี่ยนมาปลูกพันธุ์ต้านทานไม่ปลูกพันธุ์อ่อนแอ
พาหะนำโรค
ท่อนพันธุ์ที่เป็นโรค  

ดิน  

ปัจจัยที่ส่งเสริมการแพร่ระบาดของโรค
 แปลงปลูกมีน้ำขังระบายน้ำไม่ดี  

 ความชื้นในอากาศสูง  

 อ้อยมีแผล  

สารเคมีที่ใช้ป้องกันและวิธีการใช้
เบนโนมิล-แช่ท่อนพันธุ์ในสารเคมีนี้อัตราน้ำ 20 ลิตรต่อสารเคมี 25 กรัม
ไธอะเบนดาโซล-แช่ท่อนพันธุ์ในสารเคมีอัตรา 20 มล. ต่อน้ำ 20 ลิตร
ไธโอฟาเนท-เมททิล-แช่ท่อนพันธุ์ในสารเคมีอัตรา 20 มล. ต่อน้ำ 20 ลิตร
โปรพิโคนาโซล-แช่ท่อนพันธุ์ในสารเคมีอัตรา 16 มล. ต่อน้ำ 20 ลิตร
พันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรค
สอน.5(เค 88-87)-S   อู่ทอง 3-S   อู่ทอง 6-S