หน้าแรก
[HyperLink1] โคนเน่า  
ชื่อพื้นเมือง
ชื่อสามัญ Basal stem rot
ชื่อวิทยาศาสตร์
เชื้อสาเหตุ
 Unknow Type  รา ไม่ทราบชนิด

อาการ ต้นอ่อนจะเน่าบริเวณโคนต้น และกาบใบระดับดินมีเส้นใยสีขาวเห็นชัด ในระยะต่อมาอาจมีเชื้อราอื่นสีเขียวขึ้นปะปน ต้นอ้อยที่เป็นโรคจะไม่เติบโต ใบมีสีเหลืองส้มและใบล่างแห้งตายเนื่องจากขาดธาตุอาหาร หน่ออ้อยจะแห้งตายหรือตายทั้งต้น
พื้นที่แพร่ระบาด
วิธีการแพร่ระบาด เชื้อโรคแพร่ระบาดในดิน
ระยะเวลาแพร่ระบาด
วิธีการป้องกันรักษา ทำลายอ้อยกอที่เป็นโรค และในเขตโรคระบาดควรปลูกพันธุ์ต้านทานโรค
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการแพร่ระบาด ทำลายอ้อยกอที่เป็นโรค และในเขตโรคระบาดควรปลูกพันธุ์ต้านทานโรค
พาหะนำโรค
ดิน  

ปัจจัยที่ส่งเสริมการแพร่ระบาดของโรค
 อ้อยกำลังงอก อ้อยอ่อน  

สารเคมีที่ใช้ป้องกันและวิธีการใช้
พันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรค
พันธุ์ที่ต้านทานต่อโรค