หน้าแรก
[HyperLink1] ตั๊กแตนผี  
ชื่อพื้นเมือง
ชื่อสามัญ Spotted grasshopper
ชื่อวิทยาศาสตร์ Aularches miliaris (L.)
วงศ์ Pyrgomorphidae
วงศ์ชีวิต วงจรชีวิต ระยะฟักไข่ 90-150 วัน ตัวอ่อน มี 7 ระยะ ตัวเต็มวัยมีอายุอยู่ได้นานประมาณ 170 วัน มีเพียง 1 ชั่วอายุขัยต่อปีหนึ่งๆ ตั๊กแตนผีสามารถปล่อยฟองน้ำลายออกจากปากมีกลิ่นเหม็น เป็นการป้องกันตัวยามคับขัน มีการผสมพันธุ์ในช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม แล้ววางไข่ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ไข่ฟักออกเป็นตัวในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม และเป็นตัวเต็มวัยประมาณเดือนกรกฎาคม-กันยายน
ระยะไข่ ไข่อยู่รวมเป็นถุง จำนวนถุงละ 40-115 ฟอง ขนาดไข่ยาว 7-9 มม. กว้าง 1.8-2.0 มม. ขนาดถุงไข่ยาว 5-9 ซ.ม. กว้าง 1.1-1.9 ซม. ไข่ใหม่ๆ สีเหลืองต่อมาเป็นสีน้ำตาล
ระยะหนอน ตัวอ่อน มี 7 ระยะ กินเวลาในเพศผู้ 163-221 วัน และในเพศเมีย 159-203 วัน
ระยะดักแด้ ไม่มีการเข้าดักแด้
ตัวเต็มวัย ตัวเต็มวัยตัวยาวราว 6-7 ซม. ตัวผู้มีขนาดเล็กกว่าตัวเมีย หน้าขาว ปากดำ ขาดำ หลังอกปล้องแรกขรุขระเป็นตะปุ่มตะป่ำ มีสีเหลืองอมส้ม หรือส้มอมแดงฉูดฉาด และมีสีดำเป็นขอบ บนปีกคู่หน้ามีลายเป็นจุดสีเขียวสลับกับสีเหลืองกระจายอยู่ทั่วไป
อาการ
พื้นที่แพร่ระบาด พบมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฏร์ธานี ส่วนตั๊กแตนผีที่พบบริเวณจันทบุรีมีแผ่นหลังสีดำมาก มีปุ่มสีแดงตรงกลางเพียงเล็กน้อย
วิธีการแพร่ระบาด
ระยะเวลาแพร่ระบาด
วิธีการป้องกันรักษา
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการแพร่ระบาด
ลักษณะการทำลายของแมลง
ความเสียหายที่เกิดกับอ้อย กัดกินใบอ้อยจากขอบใบเข้ามาข้างในทำให้ใบขาดหายเป็นส่วนๆ และปรากฎรอยเว้าแหว่งอยู่ทั่วไป
การควบคุมกำจัดแมลง พ่นสารเคมีเฉพาะต้นไม้กวาดหรือต้นมะขามเทศ โดยใช้เป็นพืชล่อ
พาหะนำโรค
ปัจจัยที่ส่งเสริมการแพร่ระบาดของโรค
สารเคมีที่ใช้ป้องกันและวิธีการใช้
carbaryl-พ่นยาชนิดผงละลายน้ำในอัตราความเข้ม 0.5%
ทราบเฉพาะชื่อการค้า ดีลดริน-ใช้ผสมกับข้าวโพดบดหรือรำข้าวในอัตรายา 1 ส่วนต่อรำ 1000 ส่วนโดยน้ำหนักแล้วโรยให้ทั่วประมาณ 3-4 กก. ต่อไร่, ฉีดพ่นดีลดรินชนิดผง 2% อัตรา 3 กก. / ไร่ , หรือฉีดพ่นดิลดรินชนิดผงละลายน้ำเนื้อยาบริสุทธิ์ 50-100 กรัมต่อไร่
ทราบเฉพาะชื่อการค้า อัลดริน-ใช้ผสมกับข้าวโพดบดหรือรำข้าวในอัตรายา 1 ส่วนต่อรำ 1000 ส่วนโดยน้ำหนักแล้วโรยให้ทั่วประมาณ 3-4 กก. ต่อไร่
ทราบเฉพาะชื่อการค้า บีเอชซี-ใช้ผสมกับข้าวโพดบดหรือรำข้าวในอัตรายา 1 ส่วนต่อรำ 1000 ส่วนโดยน้ำหนักแล้วโรยให้ทั่วประมาณ 3-4 กก. ต่อไร่, ฉีดพ่น บีเอชซีชนิดผง 5% 3-4 กก./ไร่ , พ่นยาบีเอชซีชนิดผงละลายน้ำ อัตรา 200-300 กรัมต่อไร่
พันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรค
พันธุ์ที่ต้านทานต่อโรค