หน้าแรก
[HyperLink1] เน่าคออ้อย (แบคทีรีโอซีส)  
ชื่อพื้นเมือง
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์
เชื้อสาเหตุ
 Erwinia carotovora  แบคทีเรีย

อาการ ในระยะแรกอ้อยจะแห้งตายเป็นบางหน่อ ระยะหลังลำอ้อยบริเวณคอเน่าจนคอหักพับ มีกลิ่นเหม็นเน่า เนื้อในอ้อยยุบเป็นโพรงเห็นเนื้อเป็นเส้น
พื้นที่แพร่ระบาด
วิธีการแพร่ระบาด ติดไปกับท่อนพันธุ์ ลมและฝนพัดพาเชื้อจากต้นที่เป็นโรคไปติดต้นข้างเคียง
ระยะเวลาแพร่ระบาด
วิธีการป้องกันรักษา พบกอเป็นโรคให้ตัดออกทำลาย พ่นสารเคมีแอกกริไมซินบนกอที่ตัดทิ้งและบริเวณรอบ ๆ กอ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการแพร่ระบาด พบกอเป็นโรคให้ตัดออกทำลาย พ่นสารเคมีแอกกริไมซินบนกอที่ตัดทิ้งและบริเวณรอบ ๆ กอ
พาหะนำโรค
ท่อนพันธุ์ที่เป็นโรค  

ลม  

ฝน  

ปัจจัยที่ส่งเสริมการแพร่ระบาดของโรค
สารเคมีที่ใช้ป้องกันและวิธีการใช้
พันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรค
พันธุ์ที่ต้านทานต่อโรค