หน้าแรก
[HyperLink1] แมลงหวี่ขาวอ้อย  
ชื่อพื้นเมือง
ชื่อสามัญ Sugarcane whitefly
ชื่อวิทยาศาสตร์ Aleurolobus barodensis Muskell
วงศ์ Aleyrodidae
วงศ์ชีวิต ระยะไข่ 8 – 10 วัน จึงฟักออกเป็นตัวอ่อน ตัวอ่อนมีการลอกคราบ 4 ครั้งจึงเข้าดักแด้ ระยะเวลาของการลอกคราบแต่ละครั้ง 3 – 4 วัน รวมระยะเวลาของตัวอ่อนจากวัย 1 ถึงวัย 3 ใช้เวลา 10 – 12 วัน ส่วนวัยที่ 4 (prepupae) รวมกับระยะดักแด้ใช้เวลา 9 – 10 วัน รวมระยะตัวอ่อนและดักแด้ใช้เวลา 19 – 22 วัน ดังนั้นวงจรชีวิต ของแมลงหวี่ขาวอ้อยใช้เวลา 28 – 34 วัน ตัวเต็มวัยมีการเคลื่อนไหวช้าบินไม่ไกล และค่อนข้างอ่อนแอ เมื่อตัวเต็มวัยออกจากดักแด้มักเกาะอยู่ตามใต้ใบอ้อยที่มันเข้าดักแด้อยู่ หลังจากออกเป็นตัวเต็มวัยเพียง 1 – 3 ชม. ก็เริ่มผสมพันธุ์ การผสมพันธุ์ใช้เวลา 1 – 2 นาที เพศผู้ตัวหนึ่งๆ สามารถผสมพันธุ์กับเพศเมียได้หลายตัว หลังจากผสมพันธุ์แล้ว 24 – 30 ชม. จึงวางไข่ตามใต้ใบอ้อย ตั้งแต่ใบที่ยังม้วนอยู่ลงมาถึงใบที่ 5
ระยะไข่ ไข่ เพศเมียตัวหนึ่ง สามารถวางไข่ได้สูงสุด 120 ฟอง ส่วนใหญ่วางไข่ได้ตั้งแต่ 7 – 50 ฟอง หรือเฉลี่ย 25 ฟอง ต่อเพศเมียหนึ่งตัว ไข่เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว วางไข่เป็นแถวตรงติดๆกัน ตั้งแต่ 1 - 120 ฟอง ส่วนใหญ่พบ 2 – 20 ฟองต่อแถว เฉลี่ยแถวละ 17ฟอง ไข่แต่ละฟองกว้าง 0.15 มม. ยาว 0.25 มม. การออกจากไข่จะใช้ส่วนหัวดันออกมาจากทางส่วนปลายของไข่และใช้เวลาประมาณ 5 นาที เมื่อตัวอ่อนออกไปแล้วจะเห็นรอยฉีกออกทางด้านข้าง ด้านหนึ่งจากส่วนฐานถึงส่วนยอดของไข่
ระยะหนอน ตัวอ่อนออกจากไข่ใหม่ๆ มีสีขาวใส ตาสีแดง มีขา 3 คู่ หนวด 1 คู่ ตัวอ่อนจะเปลี่ยนเป็นสีดำภายใน 40 – 60 นาที รูปร่างแบน หัวท้ายมน หลังจากลอกคราบครั้งที่ 1 จนถึงระยะดักแด้มีรูปร่างคล้ายเกล็ดเพลี้ยหอย และรอบๆ ตัวตามขอบจะล้อมรอบด้วยเส้นสีขาวใส ซึ่งเรียงติดกันเป็นแผ่นตลอดลำตัว ตัวอ่อนที่ฟักออกจากไข่ใหม่ๆ มีขนาดเฉลี่ย 0.23 x 0.38 มม ลอกคราบครั้งที่ 1,2,3 และ 4 ขนาดเฉลี่ย 0.34 x 0.64 มม. 0.56 x 1.24 มม. 0.73 x 1.55 มม 1.0 x 2.0 มม.ตามลำดับ การลอกคราบแต่ละครั้งตัวอ่อนจะเริ่มจากเส้นสีขาวใสและลำตัวอ่อนนุ่มแล้วจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีดำและสร้างเปลือกแข็ง การผลิตวัตถุสีขาวคล้ายแป้งทางด้านบนของลำตัวจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามวัยของแมลงและจะมีมากที่สุดเมื่อเข้าดักแด้
ระยะดักแด้ ดักแด้มีรูปร่างคล้ายระยะตัวอ่อน เปลือกแข็ง และเห็นเส้นสีขาวใสรอบๆตัวเด่นชัดขนาดเฉลี่ย 1.16 X 2.54 มม
ตัวเต็มวัย ตัวเต็มวัย เป็นแมลงขนาดเล็ก มีปีกบางใส 2 คู่ และคลุมเลยส่วนท้องออกไปประมาณ 0.5 มม. ตาสีแดง ด้านใต้ส่วนท้องมีสีเหลือง ด้านบนจากส่วนหัว อก และท้อง มีพื้นสีเหลือง แต่มีรอยแต้มสีดำจางตลอดลำตัว เพศเมียใหญ่กว่าเพศผู้คือ ยาวจากหัวถึงขอบปีกประมาณ 2 มม. ส่วนเพศผู้ยาว 1.60 มม. เพศผู้ส่วนท้องยาวเรียวและเห็นอวัยวะสืบพันธุ์ (claspers) 1 คู่ ชัดเจนส่วนเพศเมียมีส่วนท้องกว้างกว่าและมีอวัยวะวางไข่ (ovipositor) สั้น ตัวเต็มวัย ออกจากดักแด้ตามร้อยแตกคล้ายรูปตัว “T” ทางด้านบนการออกจากดักแด้ใช้เวลา 5 – 10 นาที ตัวเต็มวัยมีอายุสั้นไม่เกิน 2 วันก็ตาย
อาการ
พื้นที่แพร่ระบาด พบในแหล่งปลูกอ้อยทั่วไปในประเทศไทย เคยระบาดในจ. ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง กำแพงเพชร ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม และปี 2541 ที่บุรีรัมย์
วิธีการแพร่ระบาด
ระยะเวลาแพร่ระบาด ระบาดเข้าทำลายอ้อยตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม
วิธีการป้องกันรักษา
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการแพร่ระบาด
ลักษณะการทำลายของแมลง
ความเสียหายที่เกิดกับอ้อย ดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณใบอ้อย
การควบคุมกำจัดแมลง
พาหะนำโรค
ปัจจัยที่ส่งเสริมการแพร่ระบาดของโรค
สารเคมีที่ใช้ป้องกันและวิธีการใช้
carbofuran/carbosunfan**-อัตราการใช้ 50 มล / น้ำ 20 ลิตร พ่นสารฆ่าแมลงเมื่อพบแมลงเบียนทำลายน้อยกว่า 30 %
formothion-อัตราการใช้ 30 มล / น้ำ 20 ลิตร พ่นสารฆ่าแมลงเมื่อพบแมลงเบียนทำลายน้อยกว่า 30 %
Anthio-33-อัตรา 30 มล. ต่อน้ำ 20 ลิตร ซึ่งเป็นสารฆ่าแมลงที่ค่อนข้างปลอดภัยต่อผู้ใช้ราคาไม่แพงมีพิษน้อยต่อแมลงศัตรูธรรมชาติและไม่ทำลายสภาพแวดล้อม
พันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรค
สอน.11(เค 92-213)-HS   สอน.22(แอลเค 95-127)-S