หน้าแรก
[HyperLink1] เน่าแดง  
ชื่อพื้นเมือง
ชื่อสามัญ Red Rot Disease
ชื่อวิทยาศาสตร์
เชื้อสาเหตุ
 Colletotrichum falcatum  รา

อาการ เชื้อราเข้าทำลายเส้นกลางใบและลำอ้อย ทำให้เกิดแผลแดงตามความยาวของเส้นกลางใบ กลางแผลเป็นสีฟางแห้งและมี acervuli ของเชื้อลักษณะเป็นตุ่มสีดำเล็ก ๆ คล้ายผงฝุ่น เมื่อเชื้อราเข้าทำลายภายในลำเนื้ออ้อยจะเน่าแดงมีรอยแต้มเล็ก ๆ สีขาวคั่นในรอยแผลเป็นระยะๆ ในลักษณะตั้งฉากกับความยาวลำแต่รอยแต้มขาวนี้อาจไม่พบในอ้อยบางพันธุ์ แผลเน่าอาจเป็นสีน้ำตาล เนื้ออ้อยเน่าจะยุบเป็นโพรงมีเชื้อราสีเทาอ่อนเจริญอยู่ภายในถ้าอากาศชื้นเราจะเจริญจากภายในลำเน่าออกมานอกลำสร้างกลุ่มสปอร์เป็นเม็ดสีส้มใน acervuli บริเวณปุ่มรากรอบ ๆ ข้ออ้อย เมื่อเป็นมากยอดอ้อยจะเหลืองแห้ง ลำเน่าตายในที่สุด
พื้นที่แพร่ระบาด พบในภาคตะวันตก ตะวันออก กลาง เหนือตอนล่าง มักระบาดร่วมกับโรคเหี่ยว
วิธีการแพร่ระบาด ติดไปกับท่อนพันธุ์ ปลิวไปตามลม ซากอ้อย
ระยะเวลาแพร่ระบาด
วิธีการป้องกันรักษา ใช้พันธุ์ต้านทาน ใช้ท่อนพันธุ์ปลอดโรค ป้องกันโรคด้วยวิธีเขตกรรมเช่น ไม่ปลูกพันธุ์เดียวกันเป็นพื้นที่กว้างมาก ปลูกพืชตระกูลถั่วหมุนเวียน ทำความสะอาดแปลงก่อนปลูก เข้าตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการแพร่ระบาด ใช้พันธุ์ต้านทาน ใช้ท่อนพันธุ์ปลอดโรค ป้องกันโรคด้วยวิธีเขตกรรมเช่น ไม่ปลูกพันธุ์เดียวกันเป็นพื้นที่กว้างมาก ปลูกพืชตระกูลถั่วหมุนเวียน ทำความสะอาดแปลงก่อนปลูก เข้าตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ
พาหะนำโรค
ปัจจัยที่ส่งเสริมการแพร่ระบาดของโรค
สารเคมีที่ใช้ป้องกันและวิธีการใช้
พันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรค
พันธุ์ที่ต้านทานต่อโรค