หน้าแรก
[HyperLink1] ขาดกำมะถัน  
ชื่อสามัญ Sulphur,S
อาการ อ้อยที่ขาดกำมะถันจะมีสีเหลืองซีดคล้ายกับอาการขาดธาตุไนโตรเจน แต่ปลายใบไม่มีอาการไหม้และอาการไม่รุนแรงเหมือนขาดไนโตรเจน ใบอ่อนสีซีดจางตลอดทั้งใบ อาจจะเจือสีม่วงจางๆ ทั้งใบ ใบแคบและสั้นกว่าปกติ ลำอ้อยผอมเล็ก ไม่เจริญเติบโต
บทบาท กำมะถันเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการสร้างกรดอะมิโนโปรตีน และวิตามิน เช่น biotin thiamine coenzyme A กำมะถันมีหน้าที่ในการสร้างคลอโรฟิลเป็นส่วนประกอบของ sulphydryl groups (-SH) ซึ่งเป็นส่วนที่ active ในโมเลกุลของเอนไซม์
การแก้ไข การขาดกำมะถันมักเกิดในบริเวณที่ไม่มีน้ำชลประทาน ดินมีอินทรีย์วัตถุต่ำและไม่มีการใส่ปุ๋ยที่มีกำมะถัน อ้อยมักจะได้ธาตุกำมะถันจากการใส่ปุ๋ยในรูปของเกลือซัลเฟต ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปคือ แอมโมเนียมซัลเฟต และยิปซั่ม โดยเฉพาะในดินที่มีความเป็นกรดเป็นด่างสูงกว่า 6 แอมโมเนียซัลเฟตเป็นปุ๋ยที่เหมาะสมที่สุดสำหรับให้ธาตุไนโตรเจนและกำมะถัน